Kliknięcie przycisku "Wyślij" wiąże się ze złożeniem przez Kapitana następującego oświadczenia: 

  •  Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią
  • Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego treść.

 

Kliknięcie przycisku "Wyślij" wiąże się z wyrażeniem zgody na komunikację drogą elektroniczną:

  • Wyrażam zgodę na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2016.1030).
Imię i nazwisko (kapitan - osoba pełnoletnia)
Wiek
Telefon
E-mail

Imię i nazwisko (uczestnik 2)
Wiek

Imię i nazwisko (uczestnik 3)
Wiek

Imię i nazwisko (uczestnik 4)
Wiek
Imię i nazwisko (uczestnik 5)
Wiek
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Formularz zgłoszeniowy 

Dębicka Gra Leśna

Zobacz równeż: