Kliknięcie przycisku „Wyślij” oznacza wyrażenie zgody na:

  • przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników spotkania „Siła niezwykłej relacji” w zakresie niezbędnym dla zorganizowania wydarzenia (w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1)),
  • opublikowanie w mediach wizerunku uczestników,
  • przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2016.1030).
Imię i nazwisko Mamy
Numer telefonu
E-mail

Imię i nazwisko Córki
Wiek

Nazwa szkoły do której uczęszcza
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Formularz zgłoszeniowy  

Dzień Kobiet - Siła niezwykłej relacji

Zobacz równeż: