Imię i nazwisko
Adres świadczenia wizyty
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Imiona dzieci wraz z podaniem wieku
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem "Charytatywnej Akcji
 Mikołajkowej".
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
 w zgłoszeniu w celu udziału w "Charytatywnej Akcji Mikołajkowej"
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.).
Wyrażam zgodę na przesyłanie korespondencji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2016.1030).

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Formularz zgłoszeniowy

Zobacz równeż: